Vanaf woensdag 21 juni is er weer een nieuwe installatie te zien in T VIERKANTJE, de mini-expositieruimte van IDFX. In de gevelwand van Veilingkade 8 in Breda. Met dit keer: Stijn Rompa.

OPENING/PRESENTATIE: woensdag 21 juni om 16.00 u. BEN ER BIJ! Wij zijn er ook.

Stijn Rompa - Artist statement - Versie NL

Stijn zijn foto’s zijn geënsceneerde situaties waar met oog voor detail de opbouw van het beeld zichtbaar is. Dit om de kwetsbaarheid in zijn werk extra te benadrukken. Een fotograaf gebruikt de studio gewoonlijk als manier om objecten of personen te kunnen fotograferen zonder dat de ruimte eromheen om aandacht vraagt. Maar Stijn doet precies het omgekeerde, de objecten worden steeds meer opgenomen door de omgeving, waardoor er een spel tussen aanwezigheid en afwezigheid gespeeld wordt. Objecten op de voorgrond nemen plaats in de achtergrond en de achtergrond komt meer op de voorgrond. ‘De zorg’ is een vaak terugkerend thema in zijn werk, de zorg is namelijk een intrigerende omgeving voor Stijn. Mensen worden uit hun eigen omgeving gehaald en geplaatst in een geënsceneerde setting. Er gebeurt enorm veel en tegelijkertijd helemaal niks. De werken van Stijn zijn subtiel van kleur en er wordt gespeeld met de kleurschakering tussen wit en beige. Het wit bevestigt de leegte, de kwetsbaarheid en het anonieme.

Stijn Rompa - Artist statement - Versie EN Stijn's photographs are staged situations where the construction of the image is visible with an eye for detail. This is to further emphasize the vulnerability in his work. A photographer usually uses the studio as a way to photograph objects or people without the space around them demanding attention. But Stijn does exactly the opposite, the objects are increasingly absorbed by their surroundings, playing a game between presence and absence. Objects in the foreground take place in the background and the background becomes more prominent. 'Care' is a frequent theme in his work, as care is an intriguing environment for Stijn. People are taken out of their own environment and placed in a staged setting. An enormous amount happens and at the same time nothing at all. Stijn's works are subtle in color, playing with the hue between white and beige. The white confirms emptiness, vulnerability and anonymity.