Bestuur Stichting Idee-Fixe

Pieter Vastbinder (voorzitter)

Ad Krijnen (penningmeester)

Lidewij Snelders (secretaris)

Steef van der Kraan (bestuurslid)

Cleo Pouw (bestuurslid)

 

Dagelijkse leiding

Dorien Eggink (financiën/productie)

Ad Krijnen (productie)

Paul Hagenaars (artistieke/technische ondersteuning)

Adriaan Muller (facilitaire ondersteuning)

Ons bestuur is onbezoldigd, ook de dagelijkse leiding zet zich op vrijwillige basis in voor kunst, film en cultuur op IDFXse wijze