installatie bij T VIERKANTJE. Zevende editie - van 14 augustus tot en met 12 september 2021 doorlopend te zien bij het Etalage project van Stichting Idee-fixe [IDFX]. Onthulling door Sharan Mulier op zaterdag 14 augustus om 16:00 u. Wat is het T VIERKANTJE: een mini-expositieruimte waarvoor wij steeds een Beeldend kunstenaar,  fotograaf, kunst designer of anders, uitnodigen om naar eigen inzicht een installatie binnen het kader van T VIERKANTJE te realiseren. Kunst op een laagdrempelige manier laten zien dat is waar IDFX voor staat. Curator sinds editie drie: Yanick van Gastel. 

Bij de eerste editie was er een fotografische installatie te zien van Yanick van Gastel, beeldend kunstenaar en fotograaf. Voor deze 2e editie hebben wij Josine Vissers, multidisciplinaire kunstenaar uitgenodigd. Zij laat een werk zien met de titel : “Do you want another cup of tea? Or a glass of champagne?”. Derde editie: Lenny van Gent, met 'Toverballen'. Vierde eidtie een installatie met ruwe schetsen en illustraties van Luuk de Greef. De vijfde editie was een sculpturele installatie van Annemiek Wintjes. Titel: 'la Carapace', een werk dat door materialiteit, de stoffelijkheid, transformeert naar een tegenovergestelde dimensie. En nu: de zesde editie met Sharan Mulier. Zij nodigt de kijker uit om afstand te nemen van de georganiseerde, kloppende wereld en dichterbij verwondering of verwarring komen. 

Sharan van Mulier werkt als student beeldende kunst, met verschillende thema's en materialen. Het onderbewuste, onverklaarbare of organische, meestal begint dat met een idee. Uit een droom, plekken waar zij is geweest of iets vreemds wat zij tegenkomt. Fascinerend vindt zij hoe een zichtbaar bewerkt beeld het idee van een complot triggert. Het laat haar anders kijken waardoor zij vervolgens weer nieuw werk kan maken. Zij geeft het voorbeeld van een werk van glas dat lang zonder contekst onder een laag stof lag voordat zij het weer oppakte. In het proces van langzaam en zorgvuldig te werk gaan, kan zij nog lang in naïeve toestand verkeren waarin het niet zo uitmaakt wat klopt en hoe dingen te verklaren of uit te leggen zijn. Het verhaal ligt bij de toeschouwer vindt Mulier.