De processen die zich in de natuur afspelen intrigeren Roeland Rooijakkers (Utrecht, 1999), afgestudeerd aan de kunstacademie St. Joost in Breda. Ze leren hem anders naar de dingen te kijken. Het zijn processen van een leven dat zelfstandig is. Autonoom en vrij volgt de natuur haar eigen ritme. Haar eigen tempo. Haar eigen tijd.
Roeland is een wildplukker. Geleid door de seizoenen werkt hij uitsluitend met materialen die hij kan vinden in de lokale natuur. Denk hierbij aan bladeren, gras, takken, paddenstoelen, zand, stenen, klei enzovoorts. Als een alchemist gaat hij te werk en transformeert en voegt de materialen samen tot nieuwe beelden en installaties. Zijn werken hebben een meditatief karakter en weerkaatsen de rust die Roeland ervaart wanneer hij zich in de natuur begeeft.
Roeland Rooijakkers heeft kritiek op het heersende antropocentrische (mens-centrale) wereldbeeld. In zijn installaties wordt de focus gelegd op de schoonheid en het bestaansrecht van niet-menselijke, natuurlijke entiteiten. Door de verschillende materialen in harmonie met elkaar te verbinden verbeeldt Roeland de vanzelfsprekendheid van het holistisch en eco-centrisch denken.
Dit denken stelt de natuur, haar processen en de onderlinge verbondenheid van de wereld centraal. Hiermee nodigt zijn werk uit om de exploitatieve patronen van ons menselijk gedrag te bevragen en daarmee te doorbreken. Op deze wijze kunnen we open te staan voor nieuwe manieren van omgang met de dingen om ons heen, welke het milieu en de biodiversiteit van onze planeet koesteren en waarborgen.