Twan Berendsen

Twan Berendsen is in 2012 afgestudeerd aan de kunstacademie akv St. Joost te ‘s-Hertogenbosch, waar hij tevens woont en werkt. Zijn werk vloeit voort uit de herinnering aan zijn kindertijd en het punt waarop een levensfase overgaat van kind naar jongvolwassen. Deze fase spreekt hem aan door de manier waarop je naar de wereld om je heen gaat kijken. Als kind zie je simpele vormen. In de fase naar jongvolwassen blijkt de materie achter die vormen toch complexer dan gedacht. Alles moet vervolgens herbeoordeeld worden en zo leer je opnieuw kijken.

Door middel van zijn werk probeert Twan Berendsen een moment aan te spreken uit de kindertijd van de toeschouwer, zodat deze zich makkelijk kan identificeren met het werk.
Daarbij is de verschijning van het beeld ʻeenvoudig’ en ʻmooi’. Dit zorgt ervoor dat de toeschouwer geneigd is het beeld te naderen en zelfs aan te raken, deze neiging levert een interessante spanning op tussen het werk en de toeschouwer. Op dit moment wordt de toeschouwer onderdeel van het werk en wordt de tweede, inhoudelijke en maatschappelijke, laag zichtbaar.

Vanaf donderdag 30 mei wordt de Etalage van IDFX in station Breda bewoond door het werk van Twan