Rob van Uden

Rob van Uden (geb. 1960) treedt graag op met zijn gedichten. Hij profiteert daarbij van zijn ervaring als verhalenverteller en als diaken (pastor) in de RK Kerk. Zijn achtergrond maakt dat hij onbevangen aandacht kan geven aan zijn performance en aan zijn interactie met het publiek. Omgekeerd heeft deze aandacht voor de performance invloed gehad op de vorm van veel gedichten. In zijn eerste bundel 'Verwekpot' (Uitgeverij Wel, Bergen op Zoom, 1983) was deze invloed reeds aanwezig, maar in zijn tweede bundel 'Sleet' (Uitgeverij Van Kemenade, Breda, 2010), lijkt zich een eigen stijl te ontwikkelen. De dichter Victor Vroomkoning noemde de gedichten rap-achtig en lied-achtig en vergeleek de bundel 'Sleet' in woordkeus, ritme en thematiek met het Oevre van Paul van Ostayen. Het zijn beschrijvingen die duidelijk maken dat de performance reeds

in het geschreven gedicht aanwezig is. Momenteel werkt Rob van Uden aan een gedichtenbundel over de Bijbelse Koning David. De nieuwe gedichten lijken de lezer te smeken om ze hardop uit te spreken.

POEZIE&LITERATUUR PODIUM BIJ IDFX