Loek Grootjans

Schijn & wezen: Spiegeleiiii - een expositie en performance

Spiegelhol

Spiegelhol logo

spiegelhol is een nieuw symbool van de filosofie

Bij Die Neue Galerie Landshut (Duitsland) is, vanaf vrijdag 4 mei, een solo expositie van de bred

Storage of distorted matter (Case C.G. / N.G.J.)

Dit werk over het geheugen van kunstenaar Loek Grootjans heeft betrekking op wijlen zijn ouders.

Op 8 juli vindt de afsluiting van Interference 2011-2012 plaats met een symposium: De Confrontati