Club Solo en Witte Rook organiseren op 7 maart aanstaande met ondersteuning van KOP en IDFX het debat ‘Toekomst van de kunst en cultuur in Breda’.
Bredase beeldende kunstinitiatieven gaan in het debat ‘Toekomst van de kunst en cultuur in Breda’, het gesprek aan over de toekomst van de stad en de kunst en cultuur die daar deel van uit maakt. Als beeldende kunstinitiatieven streven wij naar een sterkere verbinding tussen beleid en werkelijkheid. Wij wensen een directere communicatie tussen de gemeente Breda en de beeldende kunstinitiatieven om een transparante samenwerking te realiseren. Ook maken wij ons sterk voor een stevigere lobby richting provincie Noord-Brabant en landelijke organisaties kunst en cultuur. In dit debat maken wij een ontmoeting mogelijk tussen het werkveld beeldende kunst, de beleidsmakers en de politiek om op deze wijze inzicht te krijgen in elkaars motieven.

Lijsttrekkers en afgevaardigden van verschillende partijen uit de lokale politiek geven deze avond inzicht in hun visie op beeldende kunst en cultuur in Breda. Deze visies zetten wij in als aanleiding om het gesprek aan te gaan en de vragen en stellingen die wij als het kunstenveld hebben, naar voren te brengen.
Wij nodigen nadrukkelijk kunstenaars en initiators binnen de beeldende kunst uit om deze debatavond bij te wonen.
Het debat zal geleid worden door moderator Alex de Vries. De Vries is auteur, curator en consultant en op dit moment adviseur bij het Mondriaan Fonds, BNG Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten en voorzitter van de Adviescommissie Kunsten, provincie Noord Brabant.
 
Het definitieve avondprogramma en de sprekers worden nog bekend gemaakt via onze verschillende online kanalen.
 
Belangrijk!
Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Meld u aan via debat@clubsolo.nl.
Wees welkom!
 
Namens Club Solo, Witte Rook, KOP en IDFX.
 
Ga hier naar het Facebookevent

Kijk voor meer informatie op:
www.clubsolo.nl
www.witterook.nu
www.kop.nu
www.idfx.nl