Maarten Bell
Maarten Bell
Maarten Bell

Met ETALAGE #111 onderzoekt Maarten Bel de vanzelfsprekenheid van het reizende volk in het station. Hij speelt met de vluchtigheid en de structuur van de verwachting.

Bel studeerde in 2011 af aan de afdeling autonome kunst van AKV St. Joost. In zijn werk bevraagt hij de vanzelfsprekendheid van het alledaagse. Hij zet hierbij een terloops, naïef idioom in om de manier van kijken en omgang met de wereld van de toeschouwer te beïnvloeden, zodat de aannames die de mens heeft over de vaak kleine wereld waar hij direct mee te maken heeft op losse schroeven komt te staan. Op deze manier laat hij zien hoe deze wereld groter kan worden. De vragen die hij in het werk stelt, verraden dan ook een
achterliggende filosofische inslag.