David Boelee

David Boelee, ook wel bekend onder de naam: Pyromancer. Hij is vuurspuwer en vuurkunstenaar. Schrijver en dichter. Als performer en redenaar is hij in staat de toeschouwer mee te nemen op een inspirerende tocht, waarin serieuze zaken worden afgewisseld met een bevrijdende lach in zijn dichterlijk verhaal.