Awee Prins

Awee Prins (51) is filosoof en universitair docent fenomenologie, hermeneutiek en filosofie & kunst van de Faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn boek 'Uit Verveling' stelt hij dat de verveling de onderdrukte grondstemming is van deze tijd, waarin ons weliswaar alles ter beschikking staat, maar eigenlijk niets ons nog werkelijk raakt. Volgens filosoof Awee Prins kunnen uit verveling kunnen de grootste dingen groeien. Het gebeurt alleen niet meer. De huidige westerse mens wordt nergens meer door geraakt, maar zoekt voortdurend het interessante in de hoop dat de verveling verdwijnt. In zijn boek 'Uit verveling' houdt Prins een hartstochtelijk pleidooi voor de kunst van het vervelen. 

Op 8 juli vindt de afsluiting van Interference 2011-2012 plaats met een symposium: De Confrontati

Wolfslaar

Park Wolfslaar
Charlotte Cuypersdreef 4834 SN Breda