Ik denk dus ik besta

ik schrijf dus ik blijf

ik schilder dus ik zie.

De politicus springt over zijn schaduw

de bankier vangt het geld volop

de manager lacht voluit.

Marx dacht het

Bakoenin deed het

Jung droomde het.

Nu is er eindelijk het zicht op de ziel

na het overzicht volgt het inzicht,

hoe ik bestond hoe ik schreef hoe ik schilderde

als kind met borstvoeding van de ander

als jongeling in het ruige leven met wilde vrouwen

leef ik verder met jou, mijn liefste.

Als schrijver lees ik voor

vanuit het verleden naar het heden,

als schilder schrijf ik mijn doeken

nu op hout

driedimensionaal

met mijn schaduw in de verte van de kamer

waar we dronken drinken van onze ziel.

MORGEN IS GISTEREN

weet je wel

de Afsluitdijk is doorgebroken

het zeewater breekt

het zout van onze wonden

want

vissen waren we allemaal.

Nu komt het erop aan te zwemmen

in het midden van de rivier

de uitstroom naar de zee te zijn

zonder te verloochenen

de liefde voor ons bestaan.

ONE BOURBON ONE SCOTCH

weet je wel

BB King en Michelle

trekken de deken over mijn gezicht

om de blues te voelen

in de schaduw van mijn ziel.

 

Jan Ruward