Net als de twee voorgaande jaren organiseert IDFX ook dit jaar weer een project waarbij studenten van AKV St. Joost autonoom beeldende kunst 3e jaars, worden uitgenodigd om in een afgebakende periode een project, tentoonstelling, installatie en/of performance te realiseren.

Het eerste project in dit kader vond plaats in 2012 in ons pand aan de Markendaalseweg (http://www.idfx.nl/nl/agenda/expoidfx-3e-jaars-studenten-akv-st-joost-bk). Met Eduard Breuking, Anne v.d. Sligte, Eva Schalkwijk en Max v.d. Hout.

Het tweede project organiseerden wij in 2013 in onze tijdelijk locatie Vlaszak 2 in Breda (http://www.idfx.nl/nl/artikel/werkperioden-studenten-akv-st-joost-bk-3e-jrs-bij-idfx). Met Minke Boot, Juan-José Jongenelis, Johanna Mitomi en Rimanta Tavo. Zij doen dit jaar eindexamen.

Dit derde project  vindt plaats in in 2014 in onze nieuwe tijdelijke locatie gelegen aan de kunststraat met Nowhereshops Houtmarktpassage 28 B Breda. Studenten die hier aan deelnemen zijn Teun Welten, Lea Theunissen, Maud van den Beuken en Vanya Fronik

Teun Welten (http://www.teunwelten.com/) bijt de spits af. Hij werkt van 3 t/m 12 juni. Presentatie van vrijdag 13 t/m zondag 15 juni. Informatie over opening volgt nog.