Op goed geluk verder weg 

daarheen

ontmoette ik 

mijn andere ik 

die

leed aan veranderd zelfbesef

naar wie

mijn bestaan wankelt 

en valt uiteen.

Eerst moet ik beseffen 

wat veranderd is

mijn bewustzijn 

mijn zelfbewustzijn 

mijn brein

verankerd in mijn hoofd 

of in mijn buik te zijn?

De ziekte verdooft

is het de pil 

die amputatie belooft

of toch mijn zelfbeeld

in deze spiegel 

die zichzelf verloochent?

Lieve liefste 

laten we blijven met of zonder elkaar

geen pijn geen berouw  

totdat mijn eeuwige reis begint

op goed geluk voor jou en mij

weg zijn.

Jan Ruward