FELIX BUIKS MET INSTALLATIE STREET CORNER CITY DREAMS BIJ EXPO@IDFX

Van zaterdag 10 november  tot en met zondag 2 december is de installatie Street corner city dreams van de beeldend kunstenaar Felix Buiks te zien bij EXPO@IDFX, Markendaalseweg 36 in Breda. Deze installatie staat in het teken van de migratie naar de stad. De ontwortelde mens staat hierin centraal. Is hij in staat om opnieuw te aarden in een voor hem onbekende omgeving?

Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de grote steden. De grootschalige trek naar de steden heeft voor zowel vertrek - als vestigings-plek-, geweldige gevolgen op economisch, sociaal en ruimtelijk gebied.
Bewoners van het platteland -veelal boeren- kiezen steeds vaker gedwongen door armoede, gebrek aan werk en vooruitzichten voor een bestaan in de stad. Wat doet een dergelijke ‘keuze’ met een mens? De vertrouwde omgeving wordt verlaten in de hoop in de stad een goed betaalde baan te vinden. De cultuur waarin die persoon is opgegroeid: de rituelen, de kennis van het land (de grond en de gewassen) zijn ineens minder relevant en belangrijk in de stad.

Opening Tentoonstelling:
Deze tentoonstelling wordt geopend op zaterdagmiddag 10 november om 16.00 u  met een lezing door Emile Quanje,  Architect, Lector Innovatie Bouwproces & Techniek  Avans Hogeschool; schrijfster & dichteres E.N. Saltat en Peter de Jaeger, wetenschaps-journalist. Saltat leest enkele gedichten die ingaan op het thema van de tentoonstelling. De Jeager  levert een bijdrage in de vorm van een tekst over Oprukkende Stadslandbouw, gelezen door Saltat.