Net als de drie voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer een project waarvoor wij studenten van AKV St. Joost beeldende kunst autonoom 3e jaars, hebben uitgenodigd om in een afgebakende periode een project, tentoonstelling, installatie en/of performance te realiseren. Totaal hebben zich hiervoor 5 studenten aangemeld. Wies Paree, Judy Taylor, Rowanne Settels, Emily van Dijk en Anja Radacovik.

Verdeeld over 2 perioden gaan zij aan de slag.

Eerste periode: 16.6 t/m 21.6 2015: Wies Paree & Judy Taylor. Taylor werkt met film, fotografie, performance en geluidsinstallaties. Voor Parees is de handeling van kopiëren en observeren belangrijk.

Opening: vrijdag 19 juni om 16:00 - IDFX locatie Houtmarktpassage 28B, ingang via Kerkstraat. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni van 14:00 tot 17:00 is het resultaat ook nog te zien en kun je met de betreffende studenten van gedachten wisselen over het tijdens de vier dagen werkperiode ontstane werk.

Informatie over de tweede periode volgt later.