Studentenwerkperiode bij IDFX van 11 juni tot en met 30 juni 2024. 

Studenten aan het werk bij IDFX. Wij hebben  ook dit jaar weer derdejaars studenten Art & Research Sint Joost School of Art en Design Breda & Den bosch, uitgenodigd om deel te nemen aan een werkperiode in de ruimte van IDFX.

Het zijn nu 5 studenten verdeeld over 3 weken. Met in oktober 2024 nog 2 studenten die graag deelnamen maar daar nu geen kans toe zagen. De studenten kunnen samen of apart gedurende één week werken in de ruimte van IDFX aan een project, expositie, performance experiment en of anderszins.

Zij bouwen op aan het begin van de week met als zij daar voor kiezen een opening met eventueel een performance programma en een expositie. Zowel Bredase als Bossche derdejaarsstudenten nemen hier aan deel.  

Vanaf dinsdag 11 juni gaat de eerste werkperiode Studenten bij IDFX van start met Lisa de Bruijne en Paula Vonk. Twee tegengestelde kunstenaars. Lisa de Bruijne is een 3D installatief en sculpturaal kunstenaar, Paula Vonk staat daar tegenover met 2D werken in de vorm van kleurrijke schilderijen. Zij gaan de samenwerking aan met op vrijdagavond en zaterdagmiddag de eindpresentatie. 

Op dinsdag 18 juni volgt Sam de Lange & Servé Legeland met een project en op dinsdag 25 juni een samenwerking van Sophie Zerdoun en Myrte Khadr. Begin oktober 2024 volgt nog een éénmalige werkperiode met Elody Dijkstra en Linde Roza.