Editie III Studenten werkperiode met Sophie Zerdoun en Myrte Khadr van dinsdag 25 juni tot en met zaterdag 29 juni bij IDFX.

TITEL: Te midden van ons bevindt zich water!

Deze werkperiode wordt afgesloten met een expositie op zaterdag 29 juni. OPENING om 18.00 u. Inloop vanaf 16 u. Bizar bazAR aan de Veilingkade nummer 8 is dan al open. 

Tijdens de Studenten werkperiode Editie III gaan Sophie Zerdoun en Myrte Khadr  een dynamisch onderzoek aan, om twee onafhankelijke kunstpraktijken, te verbinden in een installatie. Deze werkperiode biedt hun de kans om hun eigen praktijk vanuit een ander perspectief te kunnen benaderen. Vanuit hier creëren zij een nieuwe verhaallijn: “Te midden van ons bevindt zich water.”. 

Myrte Khadr werkt vanuit een fascinatie voor de perceptie van tijd. Voor haar symboliseert tijd de menselijke ervaring van het leven. Ze grijpt graag terug naar de wetenschap en daagt zichzelf uit om deze in haar werk te betrekken. In haar praktijk maakt ze gebruik van sculptuur en fotografie om bevroren tijd te visualiseren. Myrte gebruikt balans om deze bevroren tijd te onderzoeken. www.myrtekhadr.com 

Sophie Zerdoun onderzoekt in haar werk de betekenis van de natuurlijke kracht van het vrouwelijke lichaam en de verbinding tussen dit lichamelijke, de natuur en de immateriële wereld. Ze vertaalt dit naar abstracte werken waarin herkenbare elementen terugkomen. Sophie maakt veel gebruik van vruchten, die vanwege hun fysieke en symbolische elementen vergelijkingen vertonen met haar onderzoek. Naast het schilderen is Sophie ook geïnteresseerd in het maken van interactief werk. Bij deze expositie wil ze de bezoeker meenemen in haar verdiepend onderzoek naar onder andere de granaatappel en haar beleving. Instagram: @Sophie.Zerdoun