Tijdens de expositie van Eva Schalkwijk bij IDFX, Kopse Kant van Electron, Speelhuislaan 171 in Breda, organseren wij op zaterdag 18 juni een project Praatgroep de Stoep. De stoep dient als inspiratie bron voor een open gesprek, waar iedereen iets kan komen vertellen of tonen; kunstenaars, architecten, ambtenaren, fotografen, filosofen, ontwerpers en alle andere gebruikers van de openbare ruimte. Wat valt je op? Welke situaties heb je meegemaakt op straat? Zijn er foto’s of filmpjes van? Heb je ooit een object gevonden op straat? Kunstenaars zijn welkom om werk te tonen. Zangers om een lied te zingen. Schrijvers & dichters om een tekst voor te dragen.

Wij nodigen iedereen die zich geroepen voelt iets over de stoep in te brengen, uit om zich aan te melden. Mailen kan naar marijke@idfx.nl