Lost Painters
Lost Painters
Lost Painters

Liza Voetman (1992)Kunst stelt je in staat het bestaande anders te gaan zien of bewuster te gaan zien. In wezen probeert Liza Voetman handvatten te bieden, opdat de toeschouwer zich tot dit bestaande kan verhouden. Kunst dient toegankelijk te zijn voor een breder publiek. De gedigitaliseerde (netwerk) samenleving kan hiervoor direct ingezet worden. Voetman zoekt dan ook naar een samenwerking met andere partijen om projecten gerealiseerd te krijgen en onderzoekt de maatschappelijke relevantie van kunst binnen haar huidige opleiding wo kunst – en cultuurwetenschappen.  Binnen het eerste deel van Interference toont zij haar afstudeerwerk LUCHTMATERIALISATIE – een poging waarneming te objectiveren. Voor de realisatie van LUCHTMATERIALISATIE is Liza Voerman een samenwerking aangegaan met de verffabrikanten AkzoNobel en Wijzonol, die beide vanuit een andere invalshoek haar vraag hebben beantwoord. LUCHTMATERIALISATIE bestaat uit een poging om de lucht tast – en leesbaar te maken en is een werk dat het volledige onderzoek toont.