Dat de robot in de toekomst intelligenter zal zijn dan de mens: is dat bedreigend en evil? Of is dat gewoon evolutie. Dit is een van de vragen die Gerard Jagers op Akkerhuis opwerpt tijdens zijn lezing bij Interference 2013: Evilution?

In zijn lezing gaat hij in op de verschillende kanten van evolutie in de biologie en in de robotica.  Daarbij zal blijken dat het in de evolutie wel degelijk boosaardig, vals en infaam kan toegaan, maar dat niet alles evil is. Er is de strijd om het bestaan, zelfzuchtigheid, en het recht van de sterkste, maar ook samenwerking en vertrouwen.

Jagers Op Akkerhuis werkt op Alterra als bioloog. Hij ontwikkelde in de afgelopen 20 jaar een nieuwe kijk op de evolutie: de Operator Theorie. Deze theorie biedt een ladder voor complexiteit, van deeltjes tot organismen. Bijzonder aan deze ladder is dat hiermee de volgende stap in de evolutie is te voorspellen: een digitale levensvorm, die zijn kennis kan doorgeven aan de volgende generatie.

informatie recent

Gericht op deeltjesladder

Meer informatie over de historie van zijn theorie:
From a goal, to an idea, to a theory

About the author