Op de zondag middag zal Vanden Eynde, aan de hand van concrete voorbeelden en met behulp van enkele filosofen en kunstenaars, waaronder Goethe, Wittgenstein en Kandinsky, verschillende noties rond kleur exploreren.  De jonge filosoof Jesse Vanden Eynde uit Gent gaat zíjn gedachten over kleur uiteenzetten. Lea Theunissen, dit jaar net afgestudeerd aan AKV St. Joost in Breda, autonoom beeldend kunstenaar, performer en schrijver, is gespreksleider. (voorbeschouwing van Jesse vanden Eynde apart bijgevoegd). Iedereen is hierbij uitgenodigd om de lezing op zondag a.s. bij te wonen. Jesse Vanden Eynde (1989) is een Gents filosoof-muzikant. Hij schreef zijn master thesis over de ethiek van de Duitse fenomenoloog Max Scheler en de ethische functie van de liefde. Sinds hij afstudeerde bleef hij zich verdiepen in een breed scala aan filosofische problemen en stromingen, met een open en eclectische benadering, als ook – voornamelijk Engelstalige – literatuur en poëzie. Zijn voornaamste filosofische interesse gaat nog steeds uit naar ethiek – in de ruime, antieke zin, zoals opgevat door Foucault of Hadot – en zelfs religie en spiritualiteit. De door Scheler centraal gestelde vraag 'wat is de mens?', en de bijkomende vraag welke plaats de mens in het universum heeft, blijven hem achtervolgen.