Editie II werkperiode studenten bij IDFX met Féline Pouwels. Een soloproject. Zij deelt de ruimte met Frauke van Lierop waarbij zij beiden autonoom te werk gaan met het realiseren van een eigen project. Misschien dat hier een samenwerking uit ontstaat, maar dat is aan beide studenten.
Momenteel en eigenlijk de laatste jaren heeft zij een grote interesse in menselijk gedrag, met hun gewoontes en gevoelens en de daarbij komende ongemakkelijkheden, frustraties en verwonderingen.
We hebben voor onszelf allerlei gekke regels opgesteld over hoe we ons moeten gedragen in sociale gelegenheden en hebben een taal ontwikkeld waar we soms dingen zeggen die we niet zo bedoelen. Aldus Féline.
Zij gaat tijdens haar werkperiode bij IDFX experimenteren met performance waarin zij haar fascinatie voor mensen meeneemt.
Informatie over presentatie e.d. volgt.